Regler & Betingelser

Regler for kurs:

 • Alle som skal i bassenger skal dusje uten badetøy.
 • Alle tilskuere som er inne i hallen skal enten bruke blåtrekk der det finnes eller ta av utesko utenfor hallen.
 • Alle tilskuere skal sitte på eventuelle benker/ stå langs veggen. Det er ikke tillatt å vandre rund i bassengområdet/ ved bassengkanten.
 • For de minste barna ønsker vi at en forelder/ foresatt skal være tilgjengelig inne i hallen eller ute på gangen under kurset.
 • Det er IKKE lov til å løpe inne i hallen, det er glatt og man kan slå seg kraftig!
 • Om barnet har omgangssyke eller diare, skal barnet IKKE på kurs da det er svært smittsomt.
 • Fotografering er forbudt i hallen, dette er av sikkerhetshensyn til barna
 • Har du spørsmål, så vent til kurset er ferdig og instruktøren er ledig. Instruktørene har ansvaret for sikkerheten til barna og skal helst ikke forstyrres. Om det kan vente, så send gjerne en epost.
 • For de hallene som har et ekstra basseng: Barn som bruker andre basseng før kursstart er ene og alene foreldrenes ansvar! Vi tar ansvar for barna når kurset starter.
 • Utstyr som ligger i svømmehallene er kommunenes eiendom og brukes på eget ansvar utenom kurstiden.

 

Betingelser for kurs:

 • Påmelding skjer fortrinnsvis via vårt nettbaserte påmeldingssystem. Vi kan også ta imot påmeldinger via epost, telefon eller Facebook.
 • Fortrinnsrett: De som allerede er med på svømmekurs, har fortrinnsrett til neste kursrunde. Fortrinnsretten varer i 4 dager etter testkvelden.
 • Barn lærer i forskjellig tempo og starter med forskjellige utgangspunkt, så det hender at vi anbefaler et barn å gå det samme kurset flere ganger. Det er viktig at barna føler mestring og dette kommer ikke nødvendigvis av å presse barn opp på nivå de ikke er klare for.
 • Skulle ikke alle få ønsket kurs, så oppfordrer vi alle til å bruke ventelistene våre aktivt. Det kan være at vi får til å sette opp flere grupper på nivå med stor etterspørsel.
 • Etter at fortrinnsretten er utløpt, blir kursene publisert for nye kunder og påmeldingene blir tatt imot fortløpende.
 • Det vil være mulig å melde seg på kurset etter kursstart inntil de 3 første gangene, om det skulle være ledig plass. Kursprisen vil da bli justert ned 10%.
 • Kursbekreftelse og eventuell faktura kommer på epost.Om kursdager må avlyses grunnet feil som ikke skyldes SvømmePartner (som at bassenget må stenge el.l) så har ikke SvømmePartner noe erstatningsansvar.
 • Påmeldinger er bindende fra den dagen kurset starter og ved avmelding i løpet av de to første kursdagene vil halve avgiften refunderes.
 • Det er ingen refusjon om barnet uteblir fra en eller flere kursdager.
 • Om det skulle bli liten påmelding til et kurs kan Svømmepartner sette opp et annet kurs som går i samme treningstid eller avlyse kurset, eventuelle innbetalinger vil ved avlysning bli refundert.
 • Barna er ulykkesforsikret gjennom If forsikring, når de er på kurs.
 • Vi har samarbeid med Visma Collectors AS til eventuelle betalingspåminnelser.

Oppsett av svømmekurs:

 • En instruktør per 5. barn
 • Foreldre er ikke med uti bassenget med mindre annet er avtalt (ekstrem vannskrekk etc.)
 • Vi deler av bassenget med baneskiller for å skille dypet fra grunna.
 • Det er forskjellig dybde og temperatur på bassengene og barna må kunne stå på grunna med haka over vann:
  • Støren ca. 90 cm / 29-31 grader- litt varierende.
  • Lundamo 97 cm / 31 grader
  • Gimse: 90 cm / 29 grader
  • Klæbu: 82 cm / 29 grader

 

Tips

Vi anbefaler å ha med svømmebriller, vi øver både med og uten.
Barn med langt hår bør ha hårstrikk og om håret blir veldig i veien, kan det være smart med en badehette.

 

Share this post with your friends