SMITTEVERNPLAN COVID-19

SAMARBEIDSPLAN MELLOM MELHUS SVØMMEKLUBB OG SVØMMEPARTNER AS

 1. Registrering av utøvere/kursdeltakere/andre
  a. Alle utøverne til Melhus svømmeklubb skal være registrert i Spond (bekreftet deltatt/ikke deltatt på trening)
  b. Alle nivåkursdeltakere i Svømmepartner skal registreres ved opprop ved timens start
  c. Foreldre/foresatte/andre som (og kun høyst nødvendig) beveger seg inn i garderober/svømmehall skal registreres på lister. Disse listene har trenerne på nivåkursene, og smittevernansvarlig i svømmeklubben. ALLE SKAL REGISTRERE SEG med navn og telefonnummer.
 2. Det skal ikke være andre besøkende/tilskuere på trening. Unntak er for de aller yngste som trenger følge/må ha hjelp i dusjesituasjon. Dersom noen foreldre, av spesielle grunner, skal være med inne i svømmehallen, SKAL dette avtales med trener for hver enkelt nivåkurs. Det kan max være 20 personer inne i svømmehallen. Eventuelle besøkende/tilskuere/foresatte skal oppholde seg vinduene i svømmehallen, og registreres selvfølgelig på lister (se punkt 1c). HUSK avstand!!!
 3. Melhus Idrettslag skal ha en smittevernansvarlig som skal:
  a. Se over garderober FØR utøverne slipper inn i garderoben
  b. Sprite utøvernes hender FØR de går inn i garderobe
  c. Følge opp smittevern under trening (vask/sprit hender før/etter dobesøk og påse at utøverne holder minimum 1 meter avstand når de ikke er i bassenget)
  d. Sørge for at ingen fra nivåkurs 1, går inn i garderobe FØR utøverne fra Melhus svømmeklubb er ute, og garderobe er vasket slik beskrevet.
  e. Desinfisere berøringspunkt (dørhåndtak garderober, toaletter, garderobeknagger og inngangsdør til svømmehall) etter endt trening
 4. Ankomst/avgang
  a. Ingen møter mer enn 10 minutter før deres oppsatte time. Dette er nok tid til å kle seg om, dusje og være klar til sin time
  b. Utøvere spriter hender og går rett i tildelt garderobe ved ankomst
  c. Etter trening går de rett i garderoben og deretter forlater de anlegget
 5. Det er laget lister over hvilke garderober som skal benyttes og hvor utøverne og nivådeltakerne skal plassere seg inne i garderobene. Her beskrives også byttesituasjonene mellom garderobe og svømmehall. Se eget vedlegg – «Plan for bruk av garderober».
 6. Alle må holde avstand inne i garderobene. Dette må foreldre/foresatte hjelpe barna og huske.
 7. Ingen går ut av garderoben, og inn i bassengområdet før de får beskjed. Sørg for å holde avstand i garderoben i ventetiden.
 8. Alle som er medlemmer i Melhus svømmeklubb SKAL gjennomføre smittevernkurs. Det finner dere >>her<< (logg inn med minidrettbrukeren deres). Deltakerne på nivåkursene oppfordres også til dette. Alle kan opprette bruker på minidrett.
 9. Melhus kommune, som eier av anlegget, kan komme med andre retningslinjer/strengere instrukser. Disse blir fortløpende oppdatert, og skal da følges av alle.

Sjekk jevnlig https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/ for oppdatering og mer utfyllende retningslinjer for gjennomføring av trening.

Melhus svømmeklubb har vært i dialog med anleggseier (herunder driftsledere ved c-bygget). De forholder seg til FHI sine smittevernregler. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i deres muntlige tilbakemeldinger, FHI sin koronaveileder, norsk svømmeforbund sine koronavettregler og helsedirektoratets «smittevern for idrett (covid-19)». Planen er en samarbeidsplan mellom Melhus svømmeklubb og Svømmepartner AS, for trening i c-bygget i Melhus kommune.

Ber for øvrig alle deltakere på nivåkurs, utøvere i Melhus svømmeklubb og alle foresatte/tilskuere e.l. om å beholde tålmodigheten dersom vasking/smittevern fører til venting. Hør ALLTID på smittevernansvarlig eller trener vedrørende smittevern for Covid-19. På forhånd takk for tålmodigheten og for at dere hjelper oss å ta ansvar for smittevernet.

HUSK ALLTID SMITTEVERNETS VIKTIGSTE REGLER:

 1. Om du føler deg syk = hold deg hjemme!
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres under trening!
 3. Hold avstand så lenge du ikke befinner deg i bassenget/vannet!

PLAN FOR BRUK AV GARDEROBER PÅ MANDAGER

Garderobene skal benyttes slik beskrevet. Bytte mellom puljene skjer nede i svømmehallen, og styres til enhver tid av trenerne eller smittevernansvarlig. Garderobene vil bli spritet mellom hver pulje. Dette kan medføre noe tidsbruk, så vær tålmodig dersom dere får beskjed om å vente.

Svømmeklubben:

 • Jenter: Benytt damegarderoben som tilhører svømmehallen, dere må holde dere til venstre både i garderoben og dusjen
 • Gutter: Benytte herregarderoben som tilhører svømmehallen uansett antall som er på trening. HOLD AVSTAND.

Nivå 1 Jenter:

Benytt damegarderoben som tilhører svømmehallen, dere må holde dere til høyre i både garderoben og i dusjen da Melhus IL sine jenter bruker venstre side.

Vi ber dere om å vente i dusjen til dere blir hentet.

Nivå 1 Gutter:

Benytt gymgarderoben til høyre fra gangen, og vent i trappa ned til svømmehallen frem til dere blir sluppet inn. Ikke stå i gangen, det er godt og varmt nede i trappen. Hold avstand.

Nivå 2 Jenter:

Benytt damegarderoben som tilhører svømmehallen, dere må holde dere til venstre i både garderoben og i dusjen da nivå 1 jentene bruker høyre side. Vi ber dere om å vente i dusjen til dere blir hentet.

Nivå 2 Gutter:

Benytt herregarderoben som tilhører svømmehallen. Vi ber dere vente i dusjen til dere blir hentet.

Nivå 3 Jenter:

Benytt damegarderoben som tilhører svømmehallen, dere må holde dere til høyre i både garderoben og i dusjen da nivå 2 jentene bruker venstre side. Vi ber dere om å vente i dusjen til dere blir hentet.

Nivå 3 Gutter:

Benytt gymgarderoben til høyre fra gangen og vent i trappa ned til svømmehallen frem til dere blir sluppet inn. Ikke stå i gangen, det er godt og varmt nede i trappen. Hold avstand.

Nivå 4 Jenter:

Benytt damegarderoben som tilhører svømmehallen, dere må holde dere til venstre i både garderoben og i dusjen da nivå 3 jentene bruker høyre side. Vi ber dere om å vente i dusjen til dere blir hentet.

Nivå 4 Gutter:

Benytt herregarderoben som tilhører svømmehallen. Vi ber dere vente i dusjen til dere blir hentet.

PLAN FOR BRUK AV GARDEROBER RESTERENDE TRENINGER
(GJELDER MELHUS SVØMMEKLUBB)

GUTTEGARDEROBER:

 • På grunn av avstand er det kun plass til 8 gutter i en garderobe. Dersom det er flere gutter enn 8, fordel dem i de to garderobene TIL VENSTRE (Det er svømmegarderoben og gymgarderoben). Sørg for at dørene imellom garderobene er åpne, så kan alle guttene gå inn til svømmehallen via svømmegarderoben.
 • Prøv og fordel garderobeplass ut fra SPOND listen, og plasser de yngste/nyeste i svømmegarderobe dersom det lar seg gjøre.

JENTEGARDEROBE:

 • De er pr.i dag under 8 jenter i klubben, de skal alle benytte svømmehallgarderobe til høyre.

Husk: ALLTID avstand i garderobene.

Oversiktsbilde garderobeløsning Mandager

På forhånd takk for at dere holder smittevernregler. Vel møtt på kurs og trening.

På vegne av Svømmepartner AS, Trine Hage Gangåssæter, tlf 40 45 45 42, og
Melhus Svømmeklubb, Hege Qvenild Oustad, tlf 47 29 86 89

Last ned denne teksten som PDF

Share this post with your friends